PG Slots Uzmanlarımız - Katarsis

Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde Davranış Bilgisi ve Karakter Analizi (2002-2012) ve Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Psikolojiye Giriş derslerinde eğitim vermiştir.

 

Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nde Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu ile Psikolojik Testler alanında Yardımcı Asistan olarak görev yapmıştır.

 

GAMA İnşaat A.Ş Firmasında Soft Eğitim ile İletişim, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Zaman Yönetimi; RTB Şirketi ile Ortak Olarak Sebit Firmasında Soft Eğitim alanlarında eğitim vermiştir.

 

Kurucusu olduğu Duruçay Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak görev yapan Öy, 2014 yılından itibaren Katarsis EMDR ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

 

 • Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi “Psikoloji” Bölümü
 • Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisans”
 • Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü “Davranış Bilgisi ve Karakter Analizi” Dersi Öğretmenliği (2002 – 2012)
 • Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Prof. Dr. Refia Palabıyıkoğlu ile “ Psikolojik Testler” Alanında Yardımcı Asistanlık
 • Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerine “Psikolojiye Giriş” Dersi
 • GAMA İnşaat A.Ş Firmasına “Soft Eğitim”, “İletişim,Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Zaman Yönetimi” Eğitimi
 • RTB Şirketi ile Ortak Olarak Sebit Firmasına “Soft Eğitim”
 • Duruçay Psikolojik Danışmanlık Merkezinde “Uzman Klinik Psikolog” olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra SSK Ankara Çocuk Hastanesi Bebek Servisi, SSK Ankara Çocuk Psikiyatri Kliniği, SSK Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ve SSYB Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Kliniğinde görev yaptı.

 

ODTÜ Klinik Psikoloji bölümünde Aile ve Evlilik Terapisi I ve II, 2006 yılında Danver II Gelişim Testi ve Psikoterapide Hipnodrama alanlarında eğitim almıştır.

 

İstanbul Davranış Bilimleri Enstitüsü EMDR eğitiminin ardından uzun yıllar Madalyon Psikiyatri merkezinde çocuk, ergen ve aile terapisi konularında uzman danışman olarak görev yapmıştır.

 

Bir yıl süresince Çocuk Nörolojisi Derneği’nde eğitimler aldıktan sonra yine bu dernekte uzman psikolog olarak hasta değerlendirmelerine katkıda bulunmuştur.

 

Bu görevlerinin yanı sıra 1998 – 2016 yılları arasında Alican Eğitim Kurumları’nda kurucu psikolog olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Katarsis Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Çocuklar üzerine yaptığı klinik çalışmalarda uyguladığı testler;

Zeka ve Gelişim Testleri
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
 • Stanford-Bined Zeka Testi
 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Projektif Testler
 • C.A.T (Çocuk Algı ve Kişilik Testi)
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Goodenough Harris İnsan Çiz Testi

 

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Disleksi (Öğrenme Bozukluğu)
 • Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSMV-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Testi
 • Dikkat Testleri (Bender Gestalt)
 • Conners Anne-Baba Değerlendirme Ölçeği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. 1998 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmıştır.

 

1996 – 1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

 

1998 – 2019 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde psikolog olarak çalışmıştır. 2019 – 2021 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Şehir Hastanesine taşındığından görevine, emekli olana kadar devam etmiştir.

 

2018 ile 2021yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi ile uzmanlığını almıştır.

 

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen ‘Psikolojinin Tıbbı Uygulamalarında Yetkilendirme’ sınavı sonucu ile yetkilendirilmiştir.

 

Eğitimleri
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Kuramsal Eğitimi: Compos Mentis Psikiyatrik Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim programına katılmıştır.
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kuramsal ve uygulamalı eğitim programından almıştır.
 • 1998 – 2021 tarihleri arasında görev yapılan hastanenin psikiyatri kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Göka’dan süpervizyon almıştır.
 • Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen çeşitli kuramsal ve uygulamalı eğitimlerde yer almıştır: ‘Klinik Nöropsikolojiye Giriş’, ‘Empatik İletişim’, ‘Varoluşcu Bilişsel Yaklaşımla ilgili Uygulamalar’.
 • Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programına katılmıştır.
 • Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği tarafından düzenlenen nöropsikolojik test bataryasında yer alan testlerin kuramsal ve uygulamalı eğitimleri alınmıştır.
 • MMPI, Beier Cümle Tamamlama Testi, Tematik Algı Testi (T.A.T), Nöropsikolojik test bataryası uygulamaktadır.

Aylin Evrankaya Lisans eğitimine İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde başladı ve gelişim ile klinik psikolojiye olan ilgisinden dolayı stajlarımı Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı (2016) ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi (2017)’nde tamamladı. Lisans eğitimi süresince Bilkent Üniversitesi (Ebeveyn Kontrol Davranışları, Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Kimlik Kavramsallaştırmaları ve Motivasyon) ve Ege Üniversitesi (Akran Zorbalığı Müdahale Programları, Ebeveyn Kontrol Davranışları ve Öğretmenlerin Akran Zorbalığına karşı Tutumları) bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar ve TUBİTAK projelerinde gönüllü araştırmacı olarak görev aldı. Bu süre içerisinde çocuk ve aile gözlem görüşme, oyun terapi ve çocuk değerlendirme testleri eğitimlerini tamamladı. 2017 yılında Bilkent Üniversitesi’nden onur öğrencisi olarak mezun oldu.

 

Yüksek lisans eğitimine 2017 senesinde TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikolojisi Bölümü’nde başladı. Yüksek lisans eğitimi kapsamında çocuk ve ergen bilişsel davranışçı terapi eğitimi, çocuk ve ergen klinik gözlem ve değerlendirme eğitimi, oyun ve aile terapileri teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamladı. Yüksek lisans zorunlu klinik stajı kapsamında ise 9 ay boyunca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları bölümünde görev aldı. Görev aldığı süre içerisinde AGTE ve Öğrenme Güçlüğü testleri uygulamaları gerçekleştirirken, Tifaldi ve Peabody testlerinin teorik ve uygulama eğitimlerini de tamamladı. Yüksek lisans eğitiminin ikinci senesinde Gymboree Play and Music Ankara (2018) bünyesinde oyun öğretmeni ve psikolog olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı süre boyunca 0-5 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerini destekleyici oyun, resim ve İngilizce dersleri verdi. Kurumun İngilizce ders programını farklı yaş ve gelişim düzeylerine göre yeniden düzenledi. Aynı zamanda 0-5 yaş arasında çocukları olan ebeveynlere yönelik aylık bireysel danışmanlık hizmeti vererek interaktif seminerler düzenledi. Seminerlerini çocukla etkili oyun oynama teknikleri, aile içerisindeki sınırlar ve çocuklarda duygu regülasyonu gibi konular üzerine gerçekleştirdi. Yüksek lisans eğitimini “Ebeveyn Otoritesinin Kavramsallaştırılması ve Ebeveyn-Ergen Çatışmasının ve Ebeveyn Kontrol Davranışlarının Ergenin Uyumuna Olan Etkileri” tezini savunarak 2020 senesinde tamamlayıp uzman klinik psikolog ünvanını aldı.

 

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Zeynep Yıldız Eğitim Akademi’de 0-18 yaş grubu ve aileleri ile bireysel seanslar ve aile seansları gerçekleştirdi. Seanslarına ek olarak çocuklara ve gençlere yönelik duygusal regülasyonu, etkili iletişim, empati ve daha pek çok önemli duygusal ve sosyal konu ve de beceri üzerine yüz yüze ve online interaktif atölyeler gerçekleştirdi. Atölyeleri ve seansları hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde gerçekleştirdi. Ebeveynlere yönelik olarak da öz şefkat, aile içi etkili iletişim ve aile içi sınırların düzenlenmesi ve duygu regülasyonu gibi önemli konularda interaktif atölyeler düzenledi. Bu süre içerisinde Psikomore adlı online terapi ve danışmanlık platformu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde ebeveyn, çocuk ve ergen terapisti olarak görev aldı. Terapistliğe ek olarak, bu platform bünyesinde annelere yönelik duygu regülasyonu, ebeveynlik ve gelişim dönemlerinin konuşulduğu online grup seansları gerçekleştirdi.

 

2020 senesinden itibaren 2 yıl boyunca Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde 0-18 yaş grubu ile yüz yüze ve online terapi hizmeti verdi. Aynı zamanda, Madalyon Akademi kapsamında Madalyon Workshop programında öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi Giriş eğitimlerini verdi. 2022 senesinde Özel Zafer Koleji Uluslararası Bakalorya Diploma Programında (IB DP) ve Gelişmiş Yerleştirme Sınavları (AP) hazırlık kursunda İngilizce psikoloji dersleri vermeye başladı ve hala devam etmektedir. Şu anda Ankara’da Çankaya bölgesinde Katarsis EMDR & Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde 0-22 yaş grubu ile online ve yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmektedir.

Çocuklara ve gençlere yönelik uyguladığı testler ve bataryalar:
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV-  WÇÖZ IV (WISC IV)
 • CNS Vital Signs Bilişsel Performans ve Dikkat Testleri
 • Moxo Dikkat Testi
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu- Klinik Gözlem Bataryası ve Matematik Okuma Yazma (MOYA) – Değerlendirme Ölçeği
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • d2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Coopersmith Özsaygı Envanteri
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • Cattell Zekâ Testi
 • Frankfurter Konsantrasyon Testi
 • Şekil Örüntü Testi
 • Sınav Kaygısı Online Envanteri
 • Louisa Duss Öykü Testi
 • Piers Harris Öz kavram Ölçeği
 • Raven Progresif Matrisler Testi
 • Mac Arthur Öykü Testi
 • Conners DEHB Ebeveyn ve Öğretmen Değerlendirme Ölçeği
 • Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil  Testi (Tifaldi)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Katıldığı Eğitimler ve Workshoplar
 • SİATT Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Sosyal İletişim Alan Gelişim Tarama Testi ve Eğitim Programı Oluşturma Sertifika Kursu | Psk. Dan. Nilcan Kuleli Sertgil | 2023
 • IB DP TOK Workshop (Cat.1) | Dr. Rosemary Laloulach | IB | 2023
 • AP Psychology Online Workshop | College Board | 2023
 • Otizmli Bireylerde Şiddetli Problem Davranışların Beceriye Dayalı Tedavisi | Floriana Canniello | ABA Klinik | 2023
 • Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi | Prof. Dr. Özalp Ekinci | Marmara Psikoloji | 2023
 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri | Uzm. Psk. Didem Çaylak van Zuijlen | Somatik Deneyimleme Türkiye | 2022
 • IB DP Psikoloji Workshop (Cat.1) | Dr. Sonia Soni | IB | 2022
 • CNS Test Training | CNS Türkiye | 2022
 • Dinamik Psikoterapide İleri Düzey: İlk Görüşmeden Terminasyona Teknik Beceriler | Uzm. Psk. Hakan Kızıltan | 2022 – devam etmekteyim.
 • Uluslararası Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi Eğitimi | Christof Loose; Dr. Alp Karaosmanoğlu | Psikonet | 2021
 • Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik, Teknik | Uzm. Psk. Hakan Kızıltan | 2021
 • SOBECE Sosyal Beceri Eğitimi Uygulayıcı Eğitimi | Uzm. Psk. Aygün Tuçe Ataş; Psk. İlknur Efeçınar | SOBECE| 2021
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Düzey ve 2. Düzey Eğitimleri | Byron Norton; Psk. Nilüfer Devecigil | Psikoloji İstanbul | 2021
 • Ulusal Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi Eğitimi | Christof Loose; Dr. Alp Karaosmanoğlu | Psikonet | 2021
 • Oyuncu Ebeveyn Olmak Webinarı | Lawrence J. Cohen | Psikoloji İstanbul | 2021
 • Gail Dines ile Porno Kültüründe Çocuk Büyütmek Webinarı | Prof. Dr. Gail Dines; Nilüfer Devecigil| Psikoloji İstanbul | 2021
 • ATTENTIONER DEHB Uygulayıcı Programı | Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan| APAMER | 2020
 • MOXO Dikkat Testi Eğitimi | MOXO Türkiye | 2020
 • KONTAKT: Social Skills Group Training for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder | Karolinska Instituet | 2020
 • Afetlerde ve Travmalarda Psikososyal Destek ve Grup Terapisi Online Eğitimi | TED Üniversitesi | 2020
 • CORDEP Psikososyal Destek Eğitimi | İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü | 2020
 • Çocuk ve Ergenlerde Sanat Terapisi Online Kısa Eğitim | Uzm. Psikolog Olcay Güner | Oyun Terapi Enstitüsü | 2020
 • Psikodrama Tekniklerinin Çift ve Aile Terapisinde Kullanımı: Sosyometri ve Rol Kuramlarından Uygulamalar Online Kısa Eğitim | Çift ve Aile Terapileri Derneği | 2020
 • A.C.T. – Psychobiological Approach to Couples Therapy Online Short Training | Uzm. Psk. Eda Arduman | Çift ve Aile Terapileri Derneği | 2020
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu- Klinik Gözlem Bataryası ve Matematik Okuma Yazma (MOYA) – Değerlendirme Ölçeği Eğitimi |Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Türk Psikologlar Derneği | 2020
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) Uygulayıcı Eğitimi | Dr. Öğr. Üyesi Cihat Çelik | Türk Psikologlar Derneği | 2019
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Süpervizyon | Prof. Dr. Gülsen Erden; Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018- 2019
 • Oyun Terapisi Teorik Eğitim ve Süpervizyon | Dr. Ferhunde Öktem; Prof. Dr. Gülsen Erden; Prof. Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018- 2019
 • Sistemik Aile Terapisi | Dr. Ayşe Yalın; Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman | TED Üniversitesi| 2018 – 2019
 • WISC-4 Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi Teorik Eğitim | Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018 -2019
 • Çocuk-Ergen Değerlendirme Envanterleri Eğitimi (İnsan Çizimi, Aile Çizimi, Bender Geştalt, Cümle Tamamlama, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Tifaldi, Mac Arthur Öykü Testi) | Dr. Nur Serap Özer | TED Üniversitesi| 2018- 2019
 • Çocuk ve Aile Gözlem Görüşme Teknikleri | Madalyon Akademi | 2017
 • Çocuk Değerlendirme Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, d2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Coopersmith Özsaygi Envanteri, Aile Değerlendirme Ölçeği, Cattell Zekâ Testi, Frankfurter Konsantrasyon Testi, Şekil Örüntü Testi, Sınav Kaygısı Online Envanteri, Louisa Duss Öykü Testi, Piers Harris Özkavram Ölçeği, Raven Progresif Matrisler Testi) | Bilgelik Enstitüsü | 2016
 • Oyun Terapi Kısa Eğitimi | Psikiyatri ve Psikoloji Bilimleri Enstitüsü | 2015