PG Slots Testler - Katarsis

Testler

Merkezimizde uzmanlarımız tarafından tanı, gözlem, değerlendirme yapabilmek amacıyla bireylerin yaş dönemlerine uygun gelişim ve yetenek testleri uygulanmaktadır.

Zeka Testleri

WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği)
Stanford-Bined Zekâ Testi
Cattell Zeka Testi

Gelişim Testleri

Denver Gelişimsel Zekâ Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Projektif Testler

C.A.T (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
Loussia Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi
Good Enough: Harris: Bir İnsan Çiz Testi

Dikkat ve Algı Testleri

D 2 Dikkat ve Algı Testi
Benton Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Porteus Labirent Testleri
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Otizm Tarama Testileri

M-Chat (Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği)
CARS (Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği)

Kişilik Testleri

MMPI
SCL 90 Belirti Tarama Testi
TAT
Kaygı Testi
Depresyon Düzeyi Belirleme Testi
Özgül Öğrenme Güçlüğü Envanteri
Conners Anne-Baba Değerlendirme Ölçeği
Çocuk Resimleri Değerlendirme ve Analizi
Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozuklukları İçin DSMV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Testi