PG Slots Kurumsal Danışmanlık - Katarsis

Kurumsal Danışmanlık

İnsanı, insan ruhunu ve davranışlarını anlamaya çalışan bir bilim dalı olarak psikoloji; kurum içinde sağlıklı ilişkiler kurmak, iş ve projelerde zaman, kriz ve stres yönetimi yapabilmek, etkili iletişim tekniklerini uygulayabilmek, motivasyon kazanmak gibi yetkinlikleri geliştirmek konusunda önemli bir role sahiptir.

Yapılan araştırmalar, çalışanların kişisel sıkıntılarının iş yaşamına yansımasının işletmelerin maddi ve manevi olarak kayıplara uğramasının sebepleri arasında olduğunu göstermektedir. Çalışanlarının ruh sağlığına ve mutluluğuna önem veren kurumlarınsa, daha verimli ve üretken iş gücüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Biz de, psikolojinin sunduğu kaynak ve tekniklerle işletmelerin ana değeri ve kaynağı olan insanların, sağlıklarına ve mutluluklarına katkıda bulunmak gerektiğini savunuyoruz.

Çünkü, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, başarılı işletmelerin temelinin sağlıklı ve mutlu çalışanlar olduğuna inanıyoruz.

Bu doğrultuda eğitimlerimizle;

Kurum çalışanlarının birbiriyle ve etkileşim içinde oldukları diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesini,
Ortak başarı hedeflerine etkili zaman yönetimiyle ulaşmasına yardımcı olmayı,
Bireysel hedefler belirleme ve uygulama yetisini artırmayı,
Çalışanların kişisel sorunlarının üstesinden gelmesine ve hem iş hem de özel hayatlarında daha verimli bireyler olmalarına yardımcı olmayı,
Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile iş ve aile yaşamlarında denge kurabilmelerine yardımcı olmayı,
Satış ve pazarlamada hedef kitlenin kişilik özelliklerini tanıyıp daha kolay iletişim kurabilme ve belirlenen hedefe daha kolay ulaşabilme becerisini geliştirebilmeyi,
Yurtdışında görevli olarak çalışanların yeni ortamlarına uyum sağlama konusunda yaşadıkları sorunlarla başa çıkabilme becerilerini arttırmayı,
Yönetici ve çalışanlar arasındaki iletişimi düzenleyerek istenilen hedeflere ulaşmada işlevsel yöntemler belirleyebilme becerisini arttırmayı ve
Yöneticiler ve çalışanlar arasında sosyal ve psikolojik uyumu sağlayarak; verimlilik, planlama, denetim, çalışanın yetiştirilmesi konularında destek vermeyi hedefliyoruz.

Tüm Kurumsal Eğitimlerimizi Görüntülemek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

“İnsan yalnızca onurunu korumalıdır, gurur egonun yansımasıdır.”

Uzm. Klinik Psk. Nurhayat Yüksel

“Mutlu insan aslında her istediğini elde eden değil, elde edemediklerine sabır gösterebilen kişidir.”

Anonim

“Depresyon, kişinin kendisini sürekli mağdur, acı içinde ve umutsuz hissetmesidir.”

Anonim

“Başkalarına duyduğumuz güvenin en önemli kısmını kendimize duyduğumuz güven oluşturur.”

Anonim